Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju

Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju (TKWR) oraz Trening Kreatywnego Rozwoju (TKR)

 • charakterystyka zajęć
 • korzyści dla dzieci
 • przykład: jak pracujemy na zajęciach

TKR/TKWR co to za zajęcia

Trening Kreatywnego Rozwoju oraz Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju, to zajęcia które polegają na kierowaniu ekspresji twórczej uczestnika w taki sposób aby wykorzystał on drzemiący w nim potencjach oraz zmaksymalizował poziom własnej kreatywności i twórczości. Treningi TKR/TKWR mają na celu budowanie i wzmacnianie innowacyjnego podejścia do rzeczywistości oraz wiary we własne możliwości, co pozwoli na realizowanie własnych pomysłów, a dzięki temu dziecko będzie mogło osiągnąć sukces w życiu i poczuć się spełnionym.

Treningi odbywają się w przestrzeni edukacyjno-artystycznej stworzonej z myślą o tym, by efektywnie wspierać rozwój dziecka.

Podstawy TKR/TKWR:

Zajęcia opierają się na podstawowych założeniach:

Najważniejszym założeniem jest wspieranie kreatywnego rozwoju, poprzez stworzenie inspirującej przestrzeni. Na zajęciach wspieramy rozwój umiejętności osobistych i społecznych. Wychodzimy z założenia, że najbardziej inspirująca jest natura, dlatego dostarczamy jak najwięcej naturalnych surowców lub w miarę możliwości prowadzimy zajęcia na łonie natury. Pracujemy między innymi na surowych i naturalnych materiałach takich jak: papier, glina, drewno, kamień, tkanina. Przechodzimy przez wszystkie fazy twórczej edukacji – bajka, teatr, muzyka, ruch, plastyka, multimedia.

Cele:

 • wyzwalanie ekspresji twórczej
 • czerpanie satysfakcji z twórczego działania
 • zapoznanie z różnymi formami artystycznego wyrazu – plastyka, teatr, taniec i ruch, bajka
 • rozwijanie kreatywności
 • pobudzanie wyobraźni
 • wspieranie harmonijnego rozwoju zmysłów
 • budowanie świadomości ciała i przestrzeni
 • rozwój koordynacji ręka-oko
 • ćwiczenie precyzyjnych ruchów rąk i nóg
 • trenowanie pamięci i spostrzegawczości
 • wspieranie rozwoju mowy, słuchu oraz poczucia rytmu
 • nauka nazywania i rozpoznawania emocji
 • trenowanie konstruktywnych sposobów komunikacji
 • rozładowywanie nagromadzonej energii
 • nawiązywanie relacji z rówieśnikami

Korzyści dla dziecka

Jakie korzyści niesie ze sobą udział dziecka w zajęciach TKR/TKWR? Przede wszystkim dajemy dziecku czas i przestrzeń do samodzielnego podjęcia działań. Pozwalamy na uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej oraz realizację swoich pomysłów. Dziecko uczy się nieszablonowego myślenia, wychodzenia ze schematów oraz kreatywnego sposobu funkcjonowania. Uczy się poszukiwania lepszych rozwiązań. Poznaje nowe formy działań artystycznych. Uczestnik zajęć uczy się elastycznego podejścia do zmian, świadomego spojrzenia na rzeczywistość i innowacyjnego działania. Wzmacnia wiarę we własne możliwości oraz dąży do osiągnięcia zamierzonego celu.

Przykład: jak pracujemy na zajęciach

Jakie narzędzia wykorzystujemy:

 • nożyczki i klej
 • linijka
 • pistolet na klej
 • igła i nitka
 • pędzle, wałki do malowania
 • młotek i gwoździe
 • wypalarka do drewna
 • ołówek, kredki
 • farby
 • guziki, korale

*z zachowaniem zasad BHB – dostosowujemy narzędzia i materiały do możliwości uczestników

Na jakich zasobach pracujemy:

 • kamienie
 • drewno (patyki, plastry drewna, drewniane klocki, deski)
 • glina
 • tkanina
 • sznurek (nitka, włóczka, tasiemki)
 • folia (bąbelkowa, aluminiowa)
 • papier
 • styropian
 • filc
 • materiały naturalne (gałęzie, mech, rośliny, ziemia, piasek)

Co robimy na zajęciach:

 • malujemy
 • lepimy z gliny
 • tworzymy rzeźby z plastrów drewna
 • siejemy nasiona, sadzimy rośliny
 • uczymy się w atrakcyjny i niebanalny sposób
 • tworzymy rzeźby z papieru
 • tworzymy opowieści
 • tworzymy własne bajki
 • robimy zabawki i instrumenty z recyklingu
 • pracujemy z różnorodnym materiałem sensorycznym
 • przygotowujemy przedstawienia, bawimy się w teatr
 • działania kulinarne
 • tworzymy własne gry planszowe, książki
 • uczestniczymy w zabawach ruchowych
 • konstruujemy wynalazki
 • stymulujemy wszystkie zmysły

Podoba Ci się forma tych zajęć? Zapisz dziecko na zajęcia TKR/TKWR możesz to zrobić w zakładce zajęcia.

Udostępnij wpis swoim znajomym